Search
(0) (0)
Sold Out

น้ำตาลหญ้าหวาน (Stevia)

249.00 ฿

This product is sold out

สารเพิ่มความหวานที่ทำให้มีรสชาติหวานติดลิ้น สกัดจากธรรมชาติไม่ทำให้คอยล์ดำ และ ไม่กักแท้ง สามารถใช้เติมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสำเร็จ หรือ ผสมใหม่ก้ได้ หรือจะใช้เติมในกาแฟหรืออาหารต่างๆเพื่อเพิ่มรสหวานก้ได้ ไม่เป็นอันตรายใดๆ