Search
(0) (0)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการงานของบน THAI VAPE SHOP

1) คุณสมบัติร้านค้าที่สามารถเปิดขายของกับ TVS MARKETPLACE

       1. มีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง

       2. ภายถ่ายสินค้ามีคุณลักษณะตามเงื่อนไขของ TVS MARKETPLACE หรือสินค้าสามารถนำมาถ่ายภาพให้เป็นไปตามเงื่อนไข

       3. วัสดุที่ใช้มีคุณภาพตามที่ได้แจ้งไว้ในรายระเอียดของสินค้า

 

2) สิทธิประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับในการขายสินค้าบนเว็บไซต์ THAI VAPE SHOP

       1. ร้านค้าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดขึ้นโดยทีมงาน THAI VAPE SHOP

       2. ร้านค้าจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางของ THAI VAPE SHOP เช่น Facebook, เว็บไซต์ ฯลฯ

       3. เข้าถึงผู้เข้าชนสินค้าในเว็บไซต์ที่มีมากกว่า 250,000 คนต่อเดือน

       4. เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้นอกเหนือจากช่องทางเดิมที่ร้านค้าได้ทำอยู่

 

3) TVS MARKETPLACE คิดค่าบริการอย่างไร

        ในการเปิดร้านขายสินค้ากับทาง TVS MARKETPLACE คุณจะถูกเก็บค่าบริการก็ต่อเมื่อสินค้าของคุณได้มีการถูกซื้อไป โดยค่าธรรมเนียม         ของสินค้าจะต่างออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า คือ

        1. สินค้าประเภทน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า - 17%

        2. สินค้าประเภทลวด,คอยล์สำเร็จ และสำลี - 20%

        3. สินค้าประเภทสินค้ามือสอง - 7%

        4. สินค้าประเภทอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางทีมงาน โดยร้านค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้

       โดยทาง THAI VAPE SHOP จะโอนค่าสินค้าที่ร้านค้าขายได้หลังจากหักค่าบริการแล้วผ่านทางบัญชีธนาคารหรือผ่านทาง Paypal ทุกๆ        วันที่ 1 และ 16 ของทุกๆเดือน (ร้านค้าสามารถติดต่อเข้ามาขอรับเงินค่าสินค้าก่อนกำหนดได้แต่จะมีค่าบริการครั้งละ 50 บาทต่อครั้ง)

 

4) รูปแบบการบริหารงานกับ TVS MARKETPLACE

          การเปิดขายของกับทาง TVS MARTKETPLACE - หลังจากที่ร้านค้าได้กรอกใบสมัครทางออนไลน์เข้ามาและผ่านการตรวจสอบจากทาง THAI VAPE SHOP แล้ว จะมีอีเมลยืนยีนส่งไปเพื่อแจ้งลิ้งค์และข้อมูลเพื่อเข้าสู้ระบบร้านค้า เพื่อที่สามารถจะเพิ่มสินค้าที่ต้องการขาย ดูแลใบสั่งซื้อสินค้า และ จัดส่งสินค้า

          บริการลูกค้าออนไลน์ - บริหารและจัดการผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของทาง TVS MARKETPLACE โดยมีทาง THAI VAPE SHOP ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

          วิธีการจัดส่งสินค้า - จัดส่งสินค้าเองตามวิธีการจัดส่งที่ร้านค้าได้กำหนดไว้ในรายระเอียดของร้านค้าตัวเองทางหน้าเว็บไซต์

          การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - ทางร้านค้ามีหน้าที่โฆษณาสินค้าตัวเองผ่านทางช่องทางที่ร้านค้าสะดวก เพื่อเพิ่มการรับรู้ของช่องทางการขายใหม่แก่ลูกค้า

          วิธีการชำระเงิน - ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต/เดบิต/โอนเงิน หรือผ่านทางบัญชี Paypal

          การแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า - บริหารและจัดการตามเงื่อนไขของ THAI VAPE SHOP

 

5) คุณสมบัติร้านค้าหลังจากเข้าร่วมขายสินค้าบนเว็บไซต์ THAI VAPE SHOP

          1. สินค้าต้องมีรายระเอียดครบถ้วน เช่น รูปภาพ ขนาด วัสดุ ฯลฯ

          2. ภาพประกอบสินค้าควรมีอย่างน้อย 3 ภาพขึ้นไป (ในกรณีเป็นสินค้ามือสองควรมีรูปหลายๆมุมและชัดเจนเพื่อป้องกันการคืนสินค้า)

          3. ต้องมีการใส่ตัวเลือกสินค้า จำนวน สี กลิ่น และราคาที่ถูกต้องตามชนิดของแต่ละสินค้าที่ลงขาย

          4. ต้องบอกระยะเวลาในการเตรียมการจัดส่งที่ชัดเจน

          5. ภาพถ่ายสินค้าจริง คุณภาพและสีสันต้องมีความใกล้เคียงกัน

 

6) เงื่อนไขและข้อตกลงหลังการขายสินค้าบน THAI VAPE SHOP

          1. กรณีที่สินค้าคุณภาพไม่ตรงกับรูปภาพที่โฆณษาหรือรายระเอียดที่ได้แจ้งไว้ หรือสินค้ามีตำหนิ ลูกค้ามีสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนสินค้าหรือยกเลิกออเดอร์เพื่อทำการคืนเงิน โดยร้านค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง

          2. ขอความร่วมมือไม่ใส่โลโก้หรือลายน้ำในรูปภาพเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามของเว็บไซต์ หากตรวจสอบพบ รูปภาพจะถูกลบในทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          3. ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ในระยะเวลาที่แจ้งไว้ทางหน้าร้าน โดยไม่มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ร้านค้าจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (โดยจากการรีวิวจากลูกค้า)

          4. หากร้านค้าต้องการเลิกขายสินค้ากับทาง TVS MARKETPLACE ทางร้านจะต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน