ทางร้านได้รับการแจ้งชำระเงินของคุณแล้ว ขอบคุณค่ะ | We've recieved your payment submission, Thank you.