Squonk Mod

ตัวกรอง
แสดง12243648
หน้าหลัก บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้ากล่องบีบ
Squonk Mod หรือที่บ้านเราเรียกว่ากล่องบีบ บางยี่ห้ออาจใช้คำว่า BF (Bottom Feed) เป็นกล่องบุหรี่ไฟฟ้าที่มีขวดสำหรับจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ภายในกล่อง โดยจุดเด่นของกล่องชนิดนี้คือเรื่องของการพกพาที่สะดวก ไม่ต้องพกขวดน้ำยาเพิ่ม หลักการทำงานของกล่องลักณะนี้คือการดันน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าภายในขวดโดยการบีบ น้ำยาจะไหลขึ้นไปผ่านขั้ว BF ของอะตอม ซึ่งอะตอมก็ต้องเป็นระบบ BF เหมือนกัน
ไม่มีสินค้าตรงตามที่ค้นหา